Časté dotazy

  Jaký je vlastní princip ekologické likvidace plevelů?

Rozdílnost této metody spočívá především v tom, že se neaplikují žádné chemické látky, žádné jedy. Princip je dávno všeobecně znám a využívá krátkodobý účinek vyšší teploty na rostlinné tělo plevelů, při kterém dochází k nevratné destrukci proteinů, které jsou stavebním prvkem všech rostlinných těl, tudíž i plevelných rostlin. Při aplikaci vyšší teploty ( různé techniky pracují s teplotním rozsahem od 70-900 st.C) dojde k nevratnému narušení buněk těl rostlin a tím i okamžitému zničení nadzemních částí těl rostlin. Stejného účinku dojde i u semen plevelů, které leží na povrchu země.

   Jaké existují metody ECO likvidace plevelů v současné době?

V současné době jsou využívány tyto techniky likvidace plevelů:

1. přímý ohřev plamenem

2. horký vzduch

3. infrazářiče

4. horká voda

5. mechanické

6. pěna (jen okrajové použití)

   V čem se liší jednotlivé druhy aplikace ECO likvidace plevele?

Zvýšení teploty, kterou se účinně likvidují plevele, lze docílit několika způsoby a z toho se odvíjí i následně specifika techniky likvidace plevelů. Jednotlivé techniky (kromě mechanického způsobu) či metody ECO likvidace se liší jen v principu, jakým se docílí zvýšení teploty, kterou se působí na rostlinné těla plevelů.

1. přímý ohřev plamenem – pracovní teploty v rozsahu 600-900 st.C, použití LPG nebo PB láhvích rychlý účinek na plevele, aplikace je vhodná i na vzrostlejší plevele, ošetřená plocha podle typu aplikátoru a techniky dosahuje až 2000-5000m2/hod. Méně vhodné pro památkové zóny a plochy s výskytem listí či různých odpadků.

2. horký vzduch – ohřev proudícího vzduchu z ventilátoru, pracovní teploty v rozsahu 300-380 st.C, použití LPG nebo PB láhvích, rychlý a efektivní účinek na plevele díky cirkulaci vzduchu, aplikace není vhodná na vzrostlé plevele, ošetřená plocha podle typu aplikátoru a techniky dosahuje až 3000-4000m2/hod. Tato metoda je velmi efektivní a nabízí nejširší sortiment technického vybavení pro různé místa.

3. infrazářiče – ohřev těl rostlin infra zářením, pracovní teploty v rozsahu 360-500 st.C, použití plynu LPG nebo PB láhvích, rychlý a efektivní účinek, aplikace není vhodná na vzrostlé plevele, ošetřená plocha podle typu aplikátoru a techniky dosahuje až 2000-3500m2/hod. Tato metoda je efektivní, ale infrazářiče mají keramické desky, které jsou náchylné na mechanické poškození. Menší sortiment technického vybavení.

4. horká voda – ohřev vody hořáky, který je zajištěn spalováním nafty, pracovní teploty v rozsahu 85-90 st.C, rychlý účinek na plevele, aplikace není vhodná na vzrostlé plevele, při nižších teplotách jak 10 st.C, ošetřená plocha podle typu aplikátoru a techniky dosahuje až 700-1500m2/hod. Tato metoda je velmi náročná na ohřev média(vody) naftou, až 100-120l nafty na 1m3 vody, je nutné cca 1-2hod doplňovat a zajíždět pro vodu.

5. mechanický způsob – je znám jako klasický způsob odstranění plevelů mechanicky kartáči, seškrábnutím apod. Je to účinná metoda, ale zdlouhavá a finančně náročná.

   Jsou tyto likvidace plevelů nebezpečné?

Ne, nejsou. Jinak by ani nemohly být označeny jako ekologické způsoby likvidace plevelů. Velkou výhodou metody horký vzduch, ale i přímý plamen, je skutečnost, že jak v průběhu aplikace či ihned po ní se mohou lidé, ale malé děti či zvířata pohybovat v místě aplikace a nehrozí nebezpečí jim žádné nebezpečí, což u chemickém postřiku herbicidy je vysoké riziko.Na druhou stranu, metoda přímého plamene je velmi účinná, ale není vhodná díky vysoké teplotě, v památkově chráněných místech a v místech, kde je výskyt hořlavých odpadků či suchého listí.

   Jsou opravdu ekologické?

Ano, jsou ekologické, bez zátěže na životní prostředí. Jen metoda horké vody je náročná na ohřev vody velkého objemu na pracovní teplotu a a při jejím ohřevu se uvolňuje do ovzduší velký objem CO2.

   Jaká je cena aplikace horkým vzduchem či přímým plamenem?

Cena aplikace na m2(bm) při použití této technologie ve srovnání s ostatními ECO způsoby je nejlevnější, dosahuje největšího a nejefektivnějšího výkonu na m2/hod či bm/hod. Nicméně každá cenová relace se odvíjí od konkrétních podmínek jako je profil terénu, velikosti plochy či liniové vzdálenosti, velikosti plevele aj. faktorů. Při včasné aplikaci, kdy plevel není větší jak cca 20 cm lze aplikovat metodu horkého vzduchu, která je nejlevnější na m2. Při zanedbaných plochám s velikostí plevele nad 20 cm je nutné použít buď přímý plamen anebo nejdříve provést mechanické odstranění plevele, což se prodražuje. Dá se doložit, že při včasné aplikaci horkým vzduchem či přímým ohněm, se cena bude pohybovat něco nad korunu za m2(či bm)a při celoroční smlouvě na údržbu venkovních ploch bude cena nižší. Sami se můžete přesvědčit, když nám zadáte cenovou poptávku přímo zde.

   Jaký je nejvhodnější termín pro tyto aplikace?

Základním předpokladem pro úspěšnou a efektivní aplikaci, což zajímá každého zákazníka, je včasnost aplikace, aby plevel nebyla zbytečně velká či dokonce přerostlá a vlastní průběh ničení byl potom rychlý, bez zpomalení vlastní práce díky přerostlému pleveli.

  Za jakých klimatických podmínek může být provedena tato ekologická aplikace?

Nezáleží na klimatických podmínkách, aplikace není podmíněna nějakou minimální venkovní teplotou, větrem či deštěm, což jsou důležité podmínky u chemického postřiku pesticidy. Jedině aplikace za nižších venkovních teplot snižuje účinek metody horkou vodou, neboť teplota aplikované horké vody je jen 98 st.C a chladné okolí teplotu horké vody rapidně snižuje a tím i účinek.

  Potřebují pracovníci provádějící ECO likvidaci plevele nějaké speciální zaškolení?

Ne, jedná se o velmi bezpečné metody, o jednoduché pracovní postupy bez nároku na složité zaškolení a to především u metody ničení horkým vzduchem.

   Mohou tuto metodu ECO likvidace plevelů provádět i lidé se ZPS (změněnou pracovní schopností)?

Ano, především metoda horkým vzduchem je doporučována pro tuto skupinu a díky ní mohou najít uplatnění na trhu práce. V některých zemích EU, jako je Nizozemí, Německo, Belgie existují sociální programy na začlenění této skupiny pracovníků díky těmto komunálním službám společenského uplatnění.

   Lze ECO likvidace použít i k jiným účelům než k likvidaci plevelů?

Ano, lze takto likvidovat rostoucí mech a např. metoda přímého plamene díky vysoké teplotě je účinně využívána v zemědělství a zahradnictví k ničení choroboplodných zárodků v půdě a při chovu kuřat k dezinfekci podkladů proti bakteriím.

   Mají tyto metody selektivní účinek při likvidaci plevelů?

Ne, nemají. Všechny tyto způsoby likvidace plevelů využívají k ničení rostlin proteinů, které jsou stavebním prvkem pro všechny rostliny a proto nelze dosáhnout selektivního účinku, např. v trávnících apod.

   Za jak dlouho jsou vidět příznaky aplikace tohoto způsobu likvidace plevelů?

Účinek po aplikaci je u všech metod viditelný okamžitě, dochází k pozvolné změně barvy rostlinných těl a po 1-2hod dochází k postupnému uvadání rostlin, viz obr. Další den jsou rostliny již suché, neschopné přijímat vodu či živiny. Jestliže se provede včasná aplikace, kdy plevele není vzrostlý, tak během několika dnů se uschlá těla rostlin plevelů rozpadnou a není plochu zamést či uklízet.

          

   Jsou tyto likvidace plevelů nebezpečné?

Ne, nejsou. Jinak by ani nemohly být označeny jako ekologické způsoby likvidace plevelů. Velkou výhodou metody horký vzduch, ale i přímý plamen, je skutečnost, že jak v průběhu aplikace či ihned po ní se mohou lidé, ale malé děti či zvířata pohybovat v místě aplikace např. ve městech a nehrozí jim žádné nebezpečí, což u je chemického postřiku herbicidy vysoké riziko. Na druhou stranu, metoda přímého plamene je sice velmi účinná, ale není vhodná díky vysoké teplotě při aplikaci , v památkově chráněných místech a v místech, kde je výskyt hořlavých odpadků či suchého listí.