Eko likvidace plevele

Eko likvidace plevele
Eko likvidace plevele

Likvidace plevele bez použití chemie

Jak se v současné době mění právní vztah v použití a regulaci postřiků plevele v komunální oblasti, je aktuální poptávka po ekologických metodách ničení plevele. V naších podmínkách doporučujeme a provádíme především mechanickou likvidaci plevele, která je ekonomickou a efektivní variantou ekologické likvidace plevele na všech zpevněných plochách jako je kamenná a betonová dlažba, asfalt, beton, zámková dlažba apod. Nabízíme i další způsoby ničení plevele, jako je horký vzduch i také plamenem.  

         

Mechanický kartáč                                                                      Plamen                                                             Horký vzduch

Plevel rostoucí na veřejných plochách je velkým problémem každého města, obce, komunálních firem a správců údržby komunikací. Kromě nevzhledného pohledu na vzrostlé plevele kolem vozovek, pěších komunikací, na parkovištích, na obrubnících a kolem okrajů vozovek, veřejných parků, zóny odpočinku a jiným místech, je třeba brát v potaz i hlediska, že postupně budou narušovat celistvost povrchů a takto dochází z pozvolnému ničení komunikací. Jsou i zdrojem jsou zdroji a nositeli nemocí či chorob pro ostatní rostlinstvo.

Mechanická likvidace plevele ocelovými kartáči má své nezastupitelné výhody jako jsou:

– ekologický způsob likvidace plevele, bez použití zdraví škodlivých látek

– rychlý a okamžitý výsledek likvidace plevele

– jediný způsob ekologické likvidace plevele, který je účinný na vzrostlé plevele

– jediný způsob, který kromě plevele odstraňuje staré nánosy, na kterých roste právě ve velké míře plevel

– efektivní způsob likvidace rostoucího mechu

– mechanické čištění starých povrchů vozovek a pěších komunikací

– v kombinaci s mechanickým oříznutí obrubníků trávníků lze docílit zlepšení vzhledu travnatých ploch a omezení růstu trávníků do komunikací

– velmi efektivní a nenákladný způsob při včasném použití, kdy plevele nedosáhnou dospělého vzrůstu.

Ekologické  metody likvidace plevele jsou vhodné pro:

– chodníky, místní komunikace
– okraje silnic, kruhové objezdy, krajnice, místa pod svodidly, dopravní značky
– odstavné plochy, úbočí zdí, žlaby, okraje vodních toků ve městech
– parky, historické centra, zelené zóny, příměstské lesy, hřbitovy, aleje
– mateřské školy, dětské hřiště, zoologické zahrady, sportovní areály, golfové hřiště
– ochranné zóny vodních zdrojů I a II. stupně
– městské mobiliáře
– lázně, nemocnice
– letiště, kolejové dráhy
– obchodní centra
– průmyslové a distribuční areály
– zemědělské a zahradnická prvovýroba
– líhně a chovy drůbeže – likvidace choroboplodných zárodků.

Porovnání stavů ošetřené plochy před mechanickým odstranění plevele výsledný stav po několika minutách:

                

Porovnání stavů ošetřené plochy před aplikaci likvidace plevele plamenem a výsledný stav po 24 hod:

   

U zanedbaných ploch s vysokým porostem plevele nad 20 cm, viz obr. dole, je nutno provést nejdříve mechanické odstranění plevele, zametení a odvoz na skládku, což se zbytečně prodraží a navíc jsou tyto plochy v urbanizovaných zónách nevzhledné.

 

Zajímají Vás tyto služby?? Pošlete nám poptávku na ekologickou likvidaci plevele a  budeme Vás bezprostředně kontaktovat ohledně cenové nabídky !

V případě zájmu nás kontaktujte přes kontaktní formulář  nebo na helpdesku.