NPCI – zdroj informací o vlivu pesticidů

National Pesticide Information Center

NPIC, je vědecky uznávaná organizace v USA a zabývá se objektivním studiem vlivu herbicidů, pesticidů aj nebezpečných látek na životní prostředí, jako na:

  1.  vodu                   http://npic.orst.edu/envir/water.html
  2. vzduch                http://npic.orst.edu/envir/air.html
  3. půdu                    http://npic.orst.edu/envir/soil.html
  4. rostliny               http://npic.orst.edu/envir/plants.html
  5. přírodu               http://npic.orst.edu/envir/wildlife.html

Přidat komentář

Your email address will not be published. Required fields are marked *